Tangram žehlička

Žehlička

Řešení ~ Další tangramy