Tangram žehlička - řešení

Žehlička

Zadání ~ Další tangramy