Vlastní chybová stránka 404

»  »  » Vlastní chybová stránka 404

Webový server apache umožňuje přizpůsobení chybových stránek.

.htaccess

ErrorDocument 404 /404.php

404.php

<html>
<head>
	<meta http-equiv="content-type" content="text/html;
	charset=iso-8859-2" />
	<title>Stránka nebyla nalezena</title>
</head>
<body>

<h1>Stránka nebyla nalezena</h1>
<ul>
<li>
<?php extract($HTTP_SERVER_VARS);
echo "http://".$SERVER_NAME.$REQUEST_URI; ?>
</li>
</ul>
<p>
Je mi líto, požadovaná stránka se bohužel na serveru
<a href="/" title="Úvodní stránka"><?=$SERVER_NAME?></a>
 nenachází. Patrně byla odstraněna, přemístěna nebo
 přejmenována.
</p>

<p>Pomoci vám může následující:
<ul>
<li>Pokud jste zapsali adresu do prohlížeče ručně, 
zkontrolujte překlepy.</li>
<li>Přejděte na <a href="/" title="Úvodní stránka">úvodní
stránku webu</a> a dál pokračujte odtud.</li>
</ul>
</p>

<hr />

<p>Chybové hlášení: <strong>HTTP 404 [Page Not Found]</strong></p>

</body>
</html>

Příklad

Mapa stránek ~ Kontakt