Apache - virtuální domény

»  »  » Virtuální domény

httpd.conf

NameVirtualHost *

<VirtualHost *>
  ServerName localhost
  DocumentRoot /home/httpd/html
  ServerAdmin admin@yourmail.tld
</VirtualHost>

<VirtualHost *>
  ServerName my-test 
  DocumentRoot /home/httpd/html/my-test
  ServerAdmin admin@yourmail.tld
</VirtualHost>

/etc/hosts

127.0.0.1  localhost my-test
Mapa stránek ~ Kontakt