tex2png

»  »  » tex2png

Co je to tex2png?

Tex2png je shell skript který z TEXu vytvoří png obrázek. Používám ho hlavně k vytváření obrázků matematických vzorců v projektu výpočty s pomocí JavaScriptu.

Použití: ./tex2png priklad.tex. Nezapomeňte na chmod u+x tex2png.

tex2png

#!/bin/bash

while [ "$1" != "" ]

	do

	SOUBOR=`basename $1 .tex`

	tex $SOUBOR
	rm -f $SOUBOR.log
	dvips -E $SOUBOR.dvi
	rm -f $SOUBOR.dvi
	convert -density 90x90 $SOUBOR.ps $SOUBOR.png
	rm -f $SOUBOR.ps

  shift

done

priklad.tex

\magnification=\magstep2
\nopagenumbers
\baselineskip=20pt
$V={1\over 6}\pi d^3$

$S=\pi d^2$
\bye

priklad.png

Obrázek vzorečku.

Mapa stránek ~ Kontakt