perl

»  » perl

Zápis gzip souboru

#!/usr/bin/perl

use PerlIO::gzip;

open("ARCHIV",">gzip","nesmysl.gz");
print ARCHIV "ahoj";
close ARCHIV;

Převod na malá písmena

#!/usr/bin/perl

$neco="Věta S Velkými Písmeny";

$neco=~s/(.*)/\L\1/g;

print "$neco\n";

Náhrada českých znaků

use Cz::Cstocs;
sub il2toascii;
*il2toascii = new Cz::Cstocs 'il2', 'ascii';
print il2toascii "Žluťoučký kůň pěl ďábelské ódy.\n";
Mapa stránek ~ Kontakt