mod_rewrite

»  »  » mod_rewrite

Použití mod_rewrite

Váš soubor httpd.conf by měl obsahovat něco jako:

LoadModule rewrite_module     libexec/apache/mod_rewrite.so

AddModule mod_rewrite.c

AccessFileName .htaccess

<Files ~ "^\.ht">
    Order allow,deny
    Deny from all
    Satisfy All
</Files>

<Directory />
Options FollowSymLinks
AllowOverride All
</Directory>

Pak můžete v souboru .htaccess nastavit chybové stránky a zapnout mod_rewrite.

ErrorDocument 404 /404.php
ErrorDocument 403 /403.php
ErrorDocument 401 /401.php
RewriteEngine On

Příklady použití mod_rewrite

Ukázky ze souboru .htaccess

Skrytí PHP

Stránky generované PHP vypadají jako statické.

RewriteRule ^(.*)\.html$ /$1.php [L]

Zamezení stažení soubou podle přípony

Soubory s příponou "inc" nepůjdou zobrazit v prohlížeči.

RewriteCond %{REQUEST_FILENAME}	^.*\.inc$
RewriteRule ^(.*)$ $1 [F]

Přesměrování na novou adresu stránek

RewriteRule ^guru.*$ /vizitkovy-guru/ [R=301,L]
RewriteRule ^live/tabulka.*$ /tabulka/ [R=301,L]

Předání parametru podle názvu stránky

RewriteRule ^(.*).html$ index.php?show=$1
Mapa stránek ~ Kontakt