Hromadné přejmenování souborů

»  »  » Hromadné přejmenování souborů

Hromadné přejmenování souborů

#!/bin/bash
CISLO=0
for foo in *.JPG
do
 mv $foo `printf "%3d" $CISLO | sed -e 's/ /0/g'`.jpg
 let CISLO++
done
Mapa stránek ~ Kontakt