bash

»  »  » bash

Konfigurační soubory

Interpret příkazů bash má několik konfiguračních souborů. Na většině systémů exituje soubor /etc/profile kde jsou uloženy globální nastavení pro všechny uživatele. Iterpret který je spuštěn ihned po přihlášení (login shell) načítá /etc/profile, ~/.bash_profile a ~/.bashrc. Interprety spuštěné později (například v okně xtermu) načte pouze .bashrc.

Když interpret spustíte příkazem sh, použije konfigurační soubor ~/.profile. Navíc toto všechno můžete ovlivnit pomocí parametrů jako --norc, --rcfile a podobně. Úplné informace získáte pomocí man bash

.bashrc

# cd mechanika
alias ccd='eject -t /mnt/cdrom'
alias ecd='eject /mnt/cdrom'

# připojování a odpojování
alias mcd='mount /mnt/cdrom'
alias mf='mount /mnt/memory'
alias ucd='umount /mnt/cdrom'
alias uf='umount /mnt/memory'

# návyk z DOSu
alias cls='clear'

# formát výpisu data
alias date='date "+%-d. %-m. %Y %k:%M:%S"'

# výpis místa na disku
alias df='df -Th' 

# dlouhý výpis
alias ll='ls -lp'

# vim s vlastní konfigurací
alias vim='vim -u ~/.vim/vimrc' 

# doplňování
complete -A directory cd
complete -A command man
complete -A file -X '!*.ps' gv


export HOST=`echo $HOSTNAME | cut -d . -f 1`

# výzva
export PS1='[\u@\h \W]\$ '


# čeština
export LANG=cs_CZ
export LC_ALL=cs_CZ
export LESSCHARSET=latin1

.bash_profile

source $HOME/.bashrc

.inputrc

Soubor ~/.inputrc určuje chování knihovny readline. Podrobnosti získáte pomocí man 3 readline. Jste-li závislí na editoru vim pak zkuste:

set editing-mode vi
Mapa stránek ~ Kontakt