Apache - omezení přístupu

»  »  » Omezení přístupu

Přístup jen s heslem

.htaccess

AuthType Basic
AuthName "tajne stranky"
AuthUserFile /var/www/somedir/.htpasswd
Require valid-user

Přístup jen z jedné IP adresy

.htaccess

Order Deny,Allow
Deny from all
Allow from 192.168.1.14

Přístup podle hesla nebo IP adresy

.htaccess

 AuthType Basic
 AuthName intranet
 AuthUserFile /var/www/somedir/.htpasswd
 Require valid-user
 Allow from 192.168.1.14
 Satisfy any

Přístup podle hesla a IP adresy

.htaccess

 AuthType Basic
 AuthName intranet
 AuthUserFile /var/www/somedir/.htpasswd
 Require valid-user
 Allow from 192.168.1.14
 Satisfy all

Vytvoření souboru .htpasswd

htpasswd -c .htpasswd uzivatel

Zadáte heslo a program htpasswd zapíše do souboru .htpasswd dvojici uzivatel:zakodovaneheslo

uzivatel:0E9DGKIE9mLNw
Mapa stránek ~ Kontakt