Tangram věž - řešení

Věž

Zadání ~ Další tangramy