Tangram stan - řešení

Stan

Zadání ~ Další tangramy