Tangram šipka - řešení

Šipka

Zadání ~ Další tangramy