Tangram palma - řešení

Palma

Zadání ~ Další tangramy