Tangram kůň - řešení

Kůň

Zadání ~ Další tangramy