Tangram husa - řešení

Husa

Zadání ~ Další tangramy