Tangram dům - řešení

Dům

Zadání ~ Další tangramy