Tangram cívka - řešení

Cívka

Zadání ~ Další tangramy