Římské číslice

»  » Římské číslice

  • I - 1
  • V - 5
  • X - 10
  • L - 50
  • C - 100
  • D - 500
  • M - 1000

Pomůcka pro zapamatování

Ivan Vezl Xenii Lesní Cestou Do Města

Mapa stránek ~ Kontakt