Tkají tkalci

Tkají tkalci
malíčky i palci.
Vzhůru, dolů,
máme na to školu.

Soukej, soukej,
pozorně se koukej.
Křížem krážem,
na konci to svážem.