Střelil táta sojku

Střelil táta sojku,
střelila máma taky,
střelil táta, střelila máma,
střelily všechny děti,
sojka neuletí.

Škubal táta sojku,
škubala máma taky,
škubal táta, škubala máma,
škubali všechny děti,
sojka neuletí.

Solil táta sojku,
solila máma taky,
solil táta, solila máma,
solili všechny děti,
sojka neuletí.

Vařil táta sojku,
vařila máma taky,
vařil táta, vařila máma,
vařili všechny děti,
sojka neuletí.

Krájel táta sojku,
krájela máma taky,
krájel táta, krájela máma,
krájeli všechny děti,
sojka neuletí.

Jedl táta sojku,
jedla máma taky,
jedl táta, jedla máma,
jedli všechny děti,
sojka neuletí.