Stála basa u primasa

Stála basa u primasa,
za kamnama stála,
jen primaska zatopila,
basa sama hrála.

Stála basa u primasa,
za kamnama stála,
když primaska zatopila,
basa sama hrála.