Přátelé, chvátám, chvátám

Přátelé, chvátám, chvátám, nemám chvíli klid.
Já tam, já tam dávno už měl být.

Né, né, né, nesnídám, nesvačím,
nestihnu to, nestačím.
Promiňte, vážení, mám veliké zpoždění.

Bez dechu, ve spěchu, ženu si to po mechu, pověřen úkoly,
ženu si to po poli.