Pes jitrničku sežral

Pes jitrničku sežral
docela maličkou,
viděl ho při tom řezník,
praštil ho paličkou.

Plakali všichni psové když
kopali mu hrob,
na desce mramorové
je nápis těchto slov:

Pes jitrničku sežral
docela maličkou,
viděl ho při tom řezník,
praštil ho paličkou.

Plakali všichni psové když
kopali mu hrob,
na desce mramorové
je nápis těchto slov:

Pes jitrničku sežral
docela maličkou,
viděl ho při tom řezník,
praštil ho paličkou.

Plakali všichni psové když
kopali mu hrob,
na desce mramorové
je nápis těchto slov:

Pes jitrničku sežral
docela maličkou, …