Lodní zvon

Lodní zvon zvoní, není čas se ptát,
kdy se zas vrátím a jak mám tě rád.

Lodní zvon zvoní, tak napít mi dej,
lahví od whisky pak mi mávej.

Siréna houká, houpá se příď,
za ňákej čas sem čekat na mě přijď.

A whisky se mnou mává, tak napít mi dej,
a pak mi mávej, tak mi mávej.

Kdybych byl dlouho pryč, já a má loď,
do láhve prázdný dopis mi hoď.

Ale teď hrome napít mi dej
a pak mi mávej, pak mi mávej.

Lodní zvon zvoní, není čas se ptát,
kdy se zas vrátím a jak mám tě rád.

Lodní zvon zvoní, tak napít mi dej,
lahví od whisky pak mi mávej.

Siréna houká, houpá se příď,
za ňákej čas sem čekat na mě přijď.

A whisky se mnou mává, tak napít mi dej,
a pak mi mávej, tak mi mávej.