Když jsem husy pásala

Když jsem husy pásala,
zimou jsem se třásala,
teď už husy nepasu
a zimou se netřasu.