Kde domov můj

Kde domov můj,
kde domov můj.

Voda hučí po lučinách,
bory šumí po skalinách,
v sadě skví se jara květ,
zemský ráj to na pohled!

A to je ta krásná země,
země česká, domov můj,
země česká, domov můj!