Já do lesa nepojedu

Já do lesa nepojedu,
já do lesa nepůjdu,
kdyby na mě hajný přišel,
on by mně vzal sekeru.

Sekera je za dva zlatý
a topůrko za tolar,
kdyby na mě hajný přišel,
on by mně to všecko vzal.