Morseova abeceda

Jednotlivé znaky Morseovy abecedy se vysílají v kódu, který se skládá z krátkých a dlouhých signálů. V psané podobě se používají tečky a čárky. Písmena se oddělují lomítkem, slova dvěma lomítky a věty třemi lomítky.

Morseovu abecedu vymyslel na konci na konci 19. století americký fyzik Samuel Finley Breeze Morse (1791 - 1872). V roce 1918 ji vylepšil Philips.

Pomocná slova

Pomocná slova slouží ke snadnějšímu zapamatování krátká slabika znamená tečku a dlouhá čárku.

Písmena v Morseově abecedě

Písmeno Zápis Pomocné slovo
A . - Akát
B - … Blýskavice
C - . - . Cílovníci
D - . . Dálava
E . Erb
F . . - . Filipíny
G - - . Grónská zem
H … . Hrachovina
CH - - - - Chvátám k vám sám
I . . Ibis
J . - - - Jasmín bílý
K - . - Krákorá
L . - . . Lupíneček
M - - Mává
N - . Nástup
O - - - Ó náš pán
P . - - . Papírníci
Q - - . - Kvílí orkán
R . - . Rarášek
S Sobota
T - Tón
U . . - Uličník
V … - Vyučený
W . - - Wagón klád
X - . . - Xénokratés
Y - . - - Ýgar mává
Z - - . . Známá žena

Číslice v Morseově abecedě

Číslo Zápis
1 . - - - -
2 . . - - -
3 … - -
4 … . -
5 … . .
6 - … .
7 - - …
8 - - - . .
9 - - - - .
0 - - - - -

Další znaky v Morseově abecedě

Znak Zápis
. . - . - . -
, - - . . - -
; - . - . - .
! - - … -
? . . - - . .
: - - - …
- - … . -
= - … -
. - .. - .
() - . - - . -
@ . - - . - .
Zač. vysílání - . - . - . - .
Jsem připraven . - - .
Rozumím - - - - . -
Nerozumím … … .
Pomaleji - . - . - ..
Omyl . / . / . / . / . / . / . / . / .
Čekej . - …
Opakuji . . / . . / . . / . . / . .
Konec vysílání … - . -
Zlomková čára - . . - .
SOS … / - - - / …