Domácí kuchařka

Pojednání o masitých a postních pokrmech pro dcerky české a moravské.

Vedle úplné spolehlivosti předpisů v knize této obsažených podáno jest vše tak zřetelně a tak srozumitelnou řečí, že i pouhá začátečnice, zdravým rozmyslem nadaná, bez další porady všemu snadno porozumí. Domácí kuchařka Magdaleny Dobromily Rettigové.

Stáhnout Domácí kuchařku z Google Play.

Domácí kuchařka je volně dostupná aplikace s otevřeným zdrojovým kódem.

Podpoř Domácí kuchařku!

Jste-li spokojeným uživatelem, zvažte prosím finanční podporu.

Příspěvek na další vývoj, opravy chyb a přidávání nových funkcí můžete poslat na účet: 1663602015/3030 se zprávou pro příjemce: "Domácí kuchařka".