Chemická tabulka

Periodická soustava prvků pro Android. Bez reklam.

U prvků je uveden český a latinský název, značka, protonové číslo, relativní atomová hmotnost, oxidační čísla, Paulingova elektronegativita, počet stabilních izotopů, počet nestabilních izotopů, teplota tání, teplota varu a hustota. Chemické prvky už Vás nezaskočí.

Stáhnout Chemickou tabulku z Google Play.

Chemická tabulka je volně dostupná aplikace s otevřeným zdrojovým kódem.

Zásady ochrany soukromí

Podpoř Chemickou tabulku!

Jste-li spokojeným uživatelem, zvažte prosím finanční podporu.

Příspěvek na další vývoj, opravy chyb a přidávání nových funkcí můžete poslat na účet: 1663602015/3030 se zprávou pro příjemce: "Chemická tabulka".